CYP1A2 Genotiplemesi

CYP1A2 Genotiplemesi (*1C ve*1F)  

CYP1A2 enzimi reçete edilen birçok ilacın tam veya kısmi olarak hidroksilasyonu veya dealkilasyonundan sorumludur. CYP1A2 aracılı ilaç metabolizması oldukça değişkendir. CYP1A2 geninde, katalitik aktiviteyi ve substrat metabolizmasını arttıran, azaltan veya yok eden bir dizi varyant tanımlanmıştır. İlaç dozu ayarlaması; CYP1A2 genotiplerine göre yapılmaktadır. CYP1A2 allelleri birkaç antipsikotik tedavisinin yanıtını etkilemektedir.1 Ancak, CYP1A2 varyasyonunun farmakogenomik etkilerinin anlaşılması CYP2D6 ve diğer CYP enzimlerine kıyaslayarak yapılmaktadır.2

CYP1A2 Alleli

Enzim Metabolizmasına Etkisi **

*1

Yaygın (normal) metabolizör

*1K

Aktivitesi ve indüklenebilirliği az

*1F

İndüklenebilirliği artan

*4

Aktivitesi büyük ölçüde azalan

*5

Aktivitesi azalan

 

*Bu varyantların sıklığı etnisiteye göre değişmektedir.**Literatürde net veri belirtilmedikçe, spesifik allellerin CYP1A2 aktivitesi üzerine etkisi sadece öngörülmüştür.

CYP1A2 genotipi ve fenotipinin ilişkilendirilmesinde, bazı ilaçların veya metabolitlerin enzimin katalitik aktivitesinin önleyicisi olması karmaşık bir faktördür. Bu ilaç, CYP1A2 katalitik aktivitesini düşürebilmektedir. Sonuç olarak, bazı vakalarda sadece genotipe dayalı olarak tahmin edilenin üzerinde bir doz düşüşü gerekebilmektedir. Bir diğer komplike faktör, CYP1A2'nin çeşitli ilaçlar ve çevresel ajanlar (sigara kullanımı gibi) tarafından indüklenebilir olmasıdır. İndüklenebilirliği, genetik kontrol altındadır. Bu nedenle, test sonuçlarını birlikte uygulanan diğer ilaçlar ve çevresel faktörler eşliğinde yorumlamak gereklidir.

 

Kaynaklar

1. Doude van Troostwijk L.J., Koopmans R.P., Vermeulen H.D., Guchelaar H.J. CYP1A2 activity is an important determinant of clozapine dosage in schizophrenic patients. Eur J Pharm Sci. 2003;20(4-5):451–7. PubMed PMID: 14659489.

2. Thorn C.F., Aklillu E., Klein T.E., Altman R.B. PharmGKB summary: very important pharmacogene information for CYP1A2. Pharmacogenet Genomics. 2012;22(1):73– PubMed PMID: 21989077.