Myelodisplastik Sendrom (MDS) Testleri

Test Bilgileri

Hastalık/test adı Gen adı/yöntem Görülme Oranı Tanı Değeri Süre
MDS 5q31 Delesyonu FISH - - 15 Gün
MDS 7q31 Delesyonu FISH - - 15 Gün
MDS 20q12 Delesyonu FISH - - 15 Gün
MDS Trizomi/Monozomi 7 FISH - - 15 Gün
MDS Trizomi/Monozomi 8 FISH - - 15 Gün

Hastalık Bilgileri

Hastalık adı (sinonim) Hastalık OMIM Kalıtım
Myelodisplastik Sendrom - -

Numune Bilgileri

Örnek Miktar Tüp Transport Red Kriterleri
Kan EDTA 2-5 ml Mor Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler
Kemik İliği EDTA 1-2 ml Mor Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler
Kan Heparin 2-5 ml Yeşil Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler
Kemik İliği Heparin 1-2 ml Yeşil Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler