Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Testleri - Pediatrik

Test Bilgileri

Hastalık/test adı Gen adı/yöntem Görülme Oranı Tanı Değeri Süre
ALL t(9;22)(q34;q11.2) FISH - - 15 Gün
ALL t(9;22) Kantitatif RT-PCR - - 15 Gün
ALL t(12;21)(p13;q22) FISH - - 15 Gün
ALL t(12;21) Kantitatif RT-PCR - - 15 Gün
ALL t(1;19)(q22;p13) FISH - - 15 Gün
ALL t(1;19) Kantitatif RT-PCR - - 15 Gün
ALL 11q23 Delesyonu FISH - - 15 Gün
ALL t(8;14)(q24;q32) MYC FISH - - 15 Gün
ALL t(8;22), t(2;8) FISH - - 15 Gün
ALL t(4;11)(q21;q23) FISH - - 15 Gün
ALL t(9;11)(p22;q23) FISH - - 15 Gün
ALL t(11;19)(q23;p13) FISH - - 15 Gün

Hastalık Bilgileri

Hastalık adı (sinonim) Hastalık OMIM Kalıtım
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) 613065 -

Numune Bilgileri

Örnek Miktar Tüp Transport Red Kriterleri
Kan EDTA 2-5 ml Mor Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler
Kemik İliği EDTA 1-2 ml Mor Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler
Kan Heparin 2-5 ml Yeşil Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler
Kemik İliği Heparin 1-2 ml Yeşil Kapak 18-24°C Dondurulmuş ve pıhtılaşmış numuneler