Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

A Harfi İle Başlayan Testler

ACE I/D Genotip Analizi
Adenomatöz Kolon Polipozisi-APC Tüm Gen Dizi Analizi
ADULT Sendromu-TP63 Tüm Gen Dizi Analizi
AGT M235T Hedef Mutasyon Analizi
Ağır Konjenital Nötropeni-ELA2 Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Atipik Mikobakteriyoz-STAT1 Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Eritrositozis-EPOR Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Hiperkolesterolemi-LDLR Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Hipertrigliseridemi-APOA5 Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel İzole Hipoparatiroidizm-CASR Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA1 Delesyon&Duplikasyon Analizi
Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA1 Tüm Gen Dizi Analizi
Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA2 Delesyon&Duplikasyon Analizi
Ailesel Meme ve Over Kanseri-BRCA2 Tüm Gen Dizi Analizi
Akondroplazi-FGFR3 Genetik Analizi
Akromezomelik Displazi Maroteaux Tipi-NPR2 Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Testleri - Pediatrik
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Testleri - Yetişkin
Akut Myeloid Lösemi (AML) Testleri
Akut Myeloid Lösemi-CEBPA Tüm Gen Dizi Analizi
Akut Myeloid Lösemi-FLT3 ITD&TKD D835A Mutasyon Analizi
Akut Myeloid Lösemi-NPM1 Seçilmiş Ekzon Dizi Analizi (Ekzon 12)
Akut Myeloid Lösemi-NPM1 Tüm Gen Dizi Analizi
Alagille Sendromu (del 20p12) FISH Analizi
Alagille Sendromu-JAG1 Tüm Gen Dizi Analizi
Alexander Hastalığı-GFAP Tüm Gen Dizi Analizi
Alfa1 Antitripsin Eksikliği Genotip Analizi -Pi (m, s, z)
Alkaptonuri-HGD (HGO) Tüm Gen Dizi Analizi
Alport Sendromu-COL4A5 Tüm Gen Dizi Analizi
Amiloidoz-TTR Tüm Gen Dizi Analizi
Androjen İnsensitivitesi-AR Tüm Gen Dizi Analizi
Anjiyotensin M235T Mutasyon Analizi
Antitrombin 3 Eksikliğİ-SERPINC1 Tüm Gen Dizi Analizi
Apert Sendromu-FGFR2 Tüm Gen Dizi Analizi
APO B R3500Q
APO E Genotip Analizi (E2, E3, E4)
APOC3 C3175G Polimorfizmi
Aquaporin 4 Tüm Gen Dizi Analizi
Argininosüksinat Sentetaz Eksikliği (Sitrullinemi Tip 1)-ASS1 Tüm Gen Dizi Analizi
ARX Geni İlişkili Hastalıklar-ARX Tüm Gen Dizi Analizi
Ataksi Telenjektazi-ATM Tüm Gen Dizi Analizi