Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

K Harfi İle Başlayan Testler

Kabuki Sendromu-MLL2 Tüm Gen Dizi Analizi
Kalıtsal Nötrofili-CSF3R Tüm Gen Dizi Analizi
Kallman Sendromu (8p11.2 del) FISH Analizi
Kallman Sendromu (Xp22.3 del) FISH Analizi
Kallmann Sendromu Tip 1-KAL1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kallmann Sendromu Tip 2-FGFR1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kampomelik Displazi-SOX9 Tüm Gen Dizi Analizi
Kardiyofaskütanöz Sendromu-BRAF Tüm Gen Dizi Analizi
Kardiyovasküler Risk Faktörü-ENOS (NOS3) E298D Hedef Mutasyon Analizi
Karnitin Açilkarnitin Translokaz Eksikliği (CACT Eksikliği)- SLC25A20 Tüm Gen Dizi Analizi
Karnitin Palmitoil Transferaz 1a Eksikliği-CPT1A Tüm Gen Dizi Analizi
Karnitin Palmitoil Transferaz Eksikliği-CPT2 Tüm Gen Dizi Analizi
Katekoleminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi-CASQ2 Tüm Gen Dizi Analizi
Kimerizm FISH Analizi
Kimerizm STR İncelemesi
Kistik Fibrozis-CFTR Hedef Mutasyon Analizi (Delta F508)
Kistik Fibrozis-CFTR Delesyon & Duplikasyon Analizi (MLPA)
Kistik Fibrozis-CFTR Tüm Gen Dizi Analizi
Klippel Feil Sendromu Tip 1-GDF6 Tüm Gen Dizi Analizi
Klippel Feil Sendromu Tip 2-MEOX1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kolestaz İlerleyici Ailevi Intrahepatik Tip 5-NR1H4 Tüm Gen Dizi Analizi
Kolestaz, İlerleyici Ailevi Intrahepatik [1 - 2], PFIC1, PFIC2
Kombine Faktör 5 ve 8 Eksikliği-LMAN1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Faktör 5 ve 8 Eksikliği-MCFD2 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Hiperlipidemi, Ailesel (Lipoprotein Lipaz Eksikliği) (Hiperlipoproteinemi Tip 1)-LPL Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 1-POU1F1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 2-PROP1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine İmmün Yetmezlik Sendromu-RAG1 & RAG2 Tüm Gen Dizi Analizi
Koni-Rod Distrofisi Tip 14-GUCA1A Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Adrenal Hipoplazi-DAX1 (NR0B1) Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni (CAMT)-MPL Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip 1A-CDAN1 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip 2-SEC23B Tüm Gen Diz Analizi
Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Tip 1A (CDG1A)-PMM2 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Tip 1C-ALG6 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Nistagmus-FRMD7 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Sağırlık-CONNEXIN 26 (GJB2) Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu-PHOX2B Tüm Gen Dizi Analizi
Krabbe Hastalığı-GALC Tüm Gen Dizi Analizi
KRAS Mutasyon Analizi (Kodon 12-13 Mutasyonları)
Kriptorşidizm-INSL3 Tüm Gen Dizi Analizi
Kromozom 13, 18, 21, X, Y FISH Analizi (Hızlı Anöploidi Analizi)
Kromozom Analizi (Abort)
Kromozom Analizi (Amniyon Sıvısı)
Kromozom Analizi (Biyopsi)
Kromozom Analizi (Cilt Biyopsisi)
Kromozom Analizi (CVS)
Kromozom Analizi (Kemik İliği)
Kromozom Analizi (Kordon Kanı)
Kromozom Analizi (Periferik Kan)
Kromozom X, Y FISH Analizi
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Testleri
Kronik Myeloid Lösemi (KML) Testleri
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (NSCLC)-EML4/ALK FISH Analizi
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (NSCLC)-ROS1 (6q22) FISH Analizi